PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RUNOVIĆI

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
4.  Korištenje i namjena površina (2013.) pdf
5.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (2007.) pdf