PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PODSTRANA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina (2019.) pdf
1.  Korištenje i namjena površina - za područje lučice Strožanac (2021.) pdf
 2.  Infrastrukturni sustavi (2017.)  pdf 
 3.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (2017.)  pdf