PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE OKRUG

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina pdf 
 2.  Telekomunikacije i energetski sustavi pdf
 2a.  Vodnogospodarski sustav  pdf 
 3.  Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora   pdf