PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NEREŽIŠĆA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina - ispravak greške  pdf
1.  Korištenje i namjena površina pdf
2a.  Promet pdf
2b.  Pošta i telekomunikacije pdf
2c.  Elektroenergetika pdf
2d.  Vodnogospodarski sustavi  pdf
 3a.  Prirodne vrijednosti pdf
 3b.  Kulturna dobra  pdf 
 3c1.  Ograničenja i posebne mjere pdf
 3c2.  Obvezni detaljni planovi uređenja pdf