PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GRADAC

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina (2022.) pdf
1.  Korištenje i namjena površina (2019.)  pdf
 1.a.  Korištenje i namjena površina 1:1000 (2019.) pdf 
 2.1.  Promet (2016.) pdf
2.1.a.  Promet 1:1000 (2019.) pdf
 2.2.  Energetski sustav (2016.)   pdf
2.2.a.  Elektroopskrba i telekomunikacije 1:1000 (2019.) pdf
 2.3.  Pošta i telekomunikacije (2016.)   pdf
 2.4.  Vodnogospodarski sustav (2016.)    pdf
2.3.a.  Vodoopskrba i odvodnja 1:1000 (2019.) pdf
 3.1.  Uvjeti korištenja (2016.)   pdf
 3.2.  Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (2016.)   pdf
3.2.  Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (2019.) pdf
3.a.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:1000 (2019.) pdf
4.4.a.  Način i uvjeti gradnje i uređenja površina 1:1000 (2019.) pdf