PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA TROGIRA

 Br. NAZIV GRAFIKE  PDF 
1. Korištenje i namjena površina  pdf
 2.1.  Promet  pdf
 2.2. Pošta i telekomunikacije  pdf
 2.3.  Energetski sustav  pdf
 2.4.  Vodoopskrba   pdf
 2.5.  Odvodnja otpadnih voda  pdf
 3.1.  Uvjeti za korištenja, uređenje i zaštitu prostora pdf 
3.2.  Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite pdf