PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LOKVIČIĆI

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena prostora - Izvod iz PPŽ pdf 
 2.1.  Cestovni promet - Izvod iz PPŽ pdf 
2.2.  Energetski sustavi - Izvod iz PPŽ pdf 
2.3.  Vodoopskrbni sustavi - Izvod iz PPŽ pdf 
2.4.  Pošta i telekomunikacije - Izvod iz PPŽ pdf 
3.1.  Prirodna i graditeljska baština - Izvod iz PPŽ pdf 
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju - Izvod iz PPŽ  pdf
3.3.  Ekološka mreža - Izvod iz PPŽ pdf