PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ZMIJAVCI

 BR.  NAZIV GRAFIKE  PDF
1.  Korištenje i namjena površina - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije  pdf 
2.1.  Cestovni promet - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije pdf
2.2.  Energestki sustavi - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije pdf
2.3.  Vodnogospodarski sustavi - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije pdf
2.4.  Pošta i telekomunikacije - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije  pdf 
3.1.  Prirodna i graditeljska baština - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije pdf
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije  pdf 
3.3.  Ekološka mreža - Izvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske  županije pdf