Br. GRAD SLUŽBENO GLASILO  1:25000
1:5000
1. HVAR
"Službeni glasnik Grada Hvara", broj 2/07, 9/10, 5/16, 3/19  (pročišćeni tekst), 6/22
links icon 9880 links icon 9880
2. IMOTSKI "Službeni glasnik Grada Imotskog", broj 2/08, 2/15 links icon 9880 links icon 9880
3. KAŠTELA "Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 2/06, 2/09, 2/12, 14/19, 16/19 (ispravak), 17/19 (pročišćeni tekst)
links icon 9880 links icon 9880
4. KOMIŽA "Službeni glasnik Grada Komiže", broj 10/06, 2/08 (ispravak greške), 2/151/17(ispravak greške), 4/19 (pročišćeni tekst) links icon 9880 links icon 9880
5. MAKARSKA "Službeni glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07 (ispravak granice), 17/08, 19/09, 3/16, 9/2019/23 (pročišćeni tekst) links icon 9880 pdf
6. OMIŠ "Službeni glasnik Grada Omiša", broj 4/07, 8/10, 3/13, 2/14 (ispravak greške), 7/14 (ispravak greške), 5/15, 10/15, 15/15, 7/16 (ispravak greške), 9/16 links icon 9880 links icon 9880
7. SINJ "Službeni glasnik Grada Sinja", broj 2/06, 8/14, 1/16, 8/178/23, 10/23, links icon 9880 links icon 9880
8. SOLIN "Službeni glasnik Grada Solina", broj 4/06, 4/08 - uskl. (izvan snage), 6/10, 5/146/15, 5/1712/17 (pročišćeni tekst), 4/22
links icon 9880 links icon 9880
9. SPLIT "Službeni glasnik Grada Splita", broj 31/05, 38/20
links icon 9880 links icon 9880
10. STARI GRAD
"Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj 4/07, 8/12, 2/13 (ciljane), 9/18  links icon 9880

links icon 9880

11. SUPETAR
"Službeni glasnik Grada Supetra", broj 3/09, 4/17, 13/17 (pročišćeni tekst)

links icon 9880

links icon 9880

12. TRILJ "Službeni glasnik Grada Trilja", broj 1/05, 7/08, 4/11 (zaključak Gradskog vijeća), 2/13, 6/18
links icon 9880 links icon 9880
13. TROGIR "Službeni glasnik Grada Trogira", broj 3/06, 7/08, 9/09, 11/09, 8/10, 5/134/14 (ciljane), 13/20  links icon 9880

links icon 9880

14. VIS
"Službeni glasnik Grada Visa", broj 1/10, 2/176/17 (pročišćeni tekst) links icon 9880 links icon 9880
15. VRGORAC  
"Vjesnik" Službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 9/06, 2/07 (ispravak), 5/08 (tumačenje članka 40.), 7/10, 1/11 (ispravak), 21/16, 26/16 (pročišćeni tekst), 18/17, 21/17 (pročišćeni tekst), 25/19
links icon 9880 links icon 9880
16. VRLIKA "Službeni glasnik Grada Vrlike", broj 16/06, 5/14, 6/15 (ispravak greške), 3/16, 7/18 (ispravak grafike), 11/18 (ispravak teksta i grafike) links icon 9880 links icon 9880
Br.  OPĆINA  SLUŽBENO GLASILO
 1:25000 
 1:5000
 1. BAŠKA VODA "Glasnik" Općine Baška Voda, broj 4/09, 9/12, 16/13 (dopuna Odluke po nalazu inspekcije), 8/17, 11/17 (zaključak o ispravci tiskarske greške), 11/17 (pročišćeni tekst)
links icon 9880 links icon 9880
 2. BOL "Službeni glasnik Općine Bol", broj 8/07, 7/13, 6/15, 11/18  links icon 9880 links icon 9880
 3. BRELA "Glasnik - službeno glasilo Općine Brela", broj 1/08, 5/16, 6/16 (pročišćeni tekst), 2/17, 5/17 (ispravak greške), 6/17 (pročišćeni tekst), 2/21, 9/21 (pročišćeni tekst)
links icon 9880 links icon 9880
 4. CISTA PROVO "Službeni glasnik Općine Cista Provo", broj 2/07 links icon 9880 links icon 9880
 5. DICMO "Službeni glasnik Općine Dicmo", broj 2/06, 2/08, 2/16 links icon 9880

links icon 9880

 6. DUGI RAT "Službeni glasnik" - Službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/099/092/10 (ispravak greške), 10/143/157/1611/17 (pročišćeni tekst i grafika), 7/18 links icon 9880 links icon 9880
 7.  DUGOPOLJE "Službeni vjesnik Općine Dugopolje", broj 6/04, 6/07, 3/14, 4/14 (pročišćeni tekst), 3/177/17 (pročišćeni tekst), 13/19, 14/19 (pročišćeni tekst)
links icon 9880 links icon 9880
 8. GRADAC "Službeni glasnik Općine Gradac", broj 59/07, 61/07 (ispravak), 75/09, 8/14, 6/16, 15/16-1  (pročišćeni tekst), 4/1820/19, 19/22 links icon 9880

links icon 9880

 9. HRVACE "Službeni glasnik Općine Hrvace", broj 5/05, 5/09, 1/13, 3/13 (ispravak), 3/15, 6/15 (pročišćeni tekst), 8/18 links icon 9880 links icon 9880
10. JELSA "Službeni glasnik Općine Jelsa", broj 5/08, 3/15 (ciljane), 5/18, 7/18 (pročišćeni tekst)    links icon 9880 links icon 9880
11. KLIS "Službeni vjesnik Općine Klis", broj 4/00, 2/09, 5/178/17 (pročišćeni tekst) links icon 9880 links icon 9880
12. LEĆEVICA "Službeni glasnik Općine Lećevica", broj 5/08, 23/15, 1/16 (pročišćeni tekst)     links icon 9880

links icon 9880

13. LOKVIČIĆI "Službeni glasnik Općine Lokvičići", broj 2/07, 3/07 (ispravak), 2/14 links icon 9880 links icon 9880
14. LOVREĆ "Službeni glasnik Općine Lovreć", broj 1/07, 1/15, 2/15 (pročišćeni tekst), 3/15 (ispravak greške)     links icon 9880 links icon 9880
15. MARINA "Službeni glasnik Općine Marina", broj 5/02, 7/07 (usklađenje sa ZPUG), 3/12, 17/15 (ciljane), 20/17, 43/18 (pročišćeni tekst) links icon 9880 links icon 9880
16. MILNA "Službeni glasnik Općine Milna", broj 5/07, 2/13 (ispravak tehničke greške), 4/19 (dopuna) links icon 9880 links icon 9880
17. MUĆ "Službeni glasnik Općine Muć", broj 2/99, 2/08, 9/10, 5/18, 6/18 (pročišćeni tekst)     links icon 9880 links icon 9880
18. NEREŽIŠĆA "Službeni glasnik Općine Nerežišća", broj 4/07, 3/11, 4/15, 7/15 (rješenja o ispravcima grešaka)  links icon 9880 links icon 9880
19. OKRUG "Službeni glasnik Općine Okrug", broj 10/06, 5/08, 3/09, 4/09 (pročišćeni tekst), 9/10, 18/12, 8/15, 3/17, 4/17 (ispravak greške), 5/17 (pročišćeni tekst), 1/21

links icon 9880

pdf
20. OTOK "Službeni glasnik Općine Otok", broj 3/06, 3/10, 1/15, 1/16, 2/16 (pročišćeni tekst) links icon 9880 links icon 9880
21. PODBABLJE "Službeni glasnik Općine Podbablje", broj 2/11, 5/152/19     links icon 9880 links icon 9880
22. PODGORA "Glasnik" Općine Podgora, broj 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14, 13/15, 8/16 (usklađenje sa ZPU), 6/176/18 (pročišćeni tekst), 18/19     links icon 9880 links icon 9880
23. PODSTRANA "Službeni glasnik Općine Podstrana", broj 3/06, 8/08, 3/11 (pročišćeni tekst), 12/17, 14/17 (pročišćeni tekst), 13/194/21

links icon 9880

links icon 9880
24. POSTIRA "Službeni glasnik Općine Postira", broj 4/08, 2/16, 3/16 (pročišćeni tekst), 5/18, 5a/18 (pročišćeni tekst) links icon 9880

links icon 9880

25. PRGOMET "Službeni glasnik Općine Prgomet", broj 10/07     links icon 9880

links icon 9880

26. PRIMORSKI DOLAC "Službeni glasnik Općine Primorski Dolac", broj 7/06, 8/16, 36/23, 39/23 (pročišćeni tekst)     links icon 9880 links icon 9880
27. PROLOŽAC "Službeni glasnik Općine Proložac", broj 5/06, 4/145/22 links icon 9880 links icon 9880
28. PUČIŠĆA "Službeni glasnik Općine Pučišća", broj 1/09, 2/16, 1/23  (pročišćeni tekst)
links icon 9880 links icon 9880
29. RUNOVIĆI "Službeni glasnik Općine Runovići", broj 1/07, 1/13     links icon 9880 links icon 9880
30. SEGET "Službeni glasnik Općine Seget", broj 1/04, 7/05 (usklađenje - ZOP), 3/16, 4/16 (pročišćeni tekst), 6/18, 7/18 (pročišćeni tekst) links icon 9880 links icon 9880
31. SELCA "Službeni glasnik Općine Selca", broj 4/07, 2/11, 3/11 (pročišćeni tekst), 5/11 (ispravak), 5/15, 6/15 (pročišćeni tekst), 1/17, 2/17 (pročišćeni tekst), 5/18 (ispravak grešaka), 5/21      links icon 9880 links icon 9880
32. SUĆURAJ "Službeni glasnik Općine Sućuraj", broj 1/03, 4/08, 6/12, 3/15, 4/15 (pročišćeni tekst)     links icon 9880 links icon 9880
33. SUTIVAN "Službeni glasnik Općine Sutivan" 7/06, 3/14 (ciljane), 3/17, 2/19 (ispravak greške)   links icon 9880 links icon 9880
34. ŠESTANOVAC "Službeni glasnik Općine Šestanovac", broj 1/08, 3/12 (ispravak greške), 6/13, 2/15, 2/16 (usklađenje sa ZPU)     links icon 9880 links icon 9880
35. ŠOLTA "Službeni glasnik Općine Šolta", broj 6/06, 5/10, 9/10 (ispravak), 2/12, 9/15, 26/15, 23/16, 3/17 (pročišćeni tekst), 17/17 (ispravak greške), 9/18, 11/19     links icon 9880 links icon 9880
36. TUČEPI "Glasnik Općine Tučepi", broj 3/04, 4/05, 1/09, 5/12, 7/12 (pročišćeni tekst), 7/14, 11/16     links icon 9880 pdf
37. ZADVARJE "Službeni glasnik Općine Zadvarje", broj 2/06, 1/12, 5/16     links icon 9880 pdf
38. ZAGVOZD "Službeni glasnik Općine Zagvozd", broj 3/12, 2/15     links icon 9880 links icon 9880
39. ZMIJAVCI "Službeni glasnik Općine Zmijavci", broj 2/07, 3/21
links icon 9880 pdf