PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA HVARA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena površina pdf
2. Infrastrukturni sustavi pdf
3a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Kultura pdf
3b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Priroda pdf
3c. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Planovi pdf
3d. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Ekološka mreža pdf