Skupština Splitsko-dalmatinske županije je na 10. sjednici održanoj 24. travnja 2018. donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije  („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 63/18 od 24. travnja 2018.)