Odluka o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme