PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TUČEPI

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina pdf
 2.1.  Promet pdf
 2.2.  Pošta i Telekomunikacije pdf
 2.3.  Energetski sustav  pdf 
 2.4.  Vodoopskrba  pdf 
 2.5.  Odvodnja otpadnih voda  pdf 
 3.1.  Područja posebnih uvjeta korištenja pdf
 3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju pdf
3.3.  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite pdf
 3.4.  Područja primjene planskih mjera zaštite pdf