PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SUĆURAJ

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
1.  Namjena površina pdf
1.a.  Namjena površina - Zona mrijestilišta Duboka pdf 
2.a.  Promet
pdf 
2.b.  Pošta, TK i Elektroopskrba pdf 
2.c.  Vodoopskrba i odvodnja pdf 
3.a.  Posebni uvjeti korištenja pdf 
3.b.  Posebne mjere uređenja i zaštite pdf 
4.e.  Uvjeti gradnje - Zona mrijestilišta Duboka pdf