PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SELCA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
1.  Namjena površina i promet (2017.) pdf
 2.1.  Energetski sustav (2015.) pdf 
2.2.  Vodonogospodarski sustav (2015.)
pdf 
3.1.  Uvjeti korištenja - Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju (2015.) pdf 
3.2.  Uvjeti korištenja i zaštita prostora - planovi (2017.) pdf