PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
1.  Korištenje i namjena prostora - Izvod iz PPŽ pdf
2.1.  Cestovni promet - Izvod iz PPŽ pdf 
 2.2.  Energetski sustavi - Izvod iz PPŽ pdf 
2.3.  Vodoopskrbni sustavi - Izvod iz PPŽ
pdf 
2.4.  Pošta i telekomunikacije - Izvod iz PPŽ pdf 
3.1.  Prirodna i graditeljska baština - Izvod iz PPŽ pdf 
3.2.  Područja posebnih ograničenja u korištenju - Izvod iz PPŽ pdf 
3.3.  Ekološka mreža - Izvod iz PPŽ pdf 
5.  Prometna infrastruktura pdf