PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PODGORA

 Br.  NAZIV GRAFIKE  PDF
 1.  Korištenje i namjena površina pdf
 2.1.  Promet pdf 
 2.2.  Energetski sustav pdf
 2.3.  Pošta i telekomunikacije pdf 
 2.4.  Vodnogospodarski sustav pdf 
 2.5.  Odvodnja pdf 
 3.1.  Režimi - područja posebnih uvjeta korištenja pdf 
 3.2.  Režimi - područja posebnih mjera uređenja i zašite pdf
 3.3.  Uvjeti korištenja i zaštite prostora pdf
 3.4.  Režimi - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite pdf