GRAĐEVINSKA PODRUČJA GRADA STAROG GRADA

 Br. NAZIV GRAFIKE  PDF
4.1.  Naselje Rudina i sjeverni dio naselja Stari Grad  pdf 
4.2. Basina - izdvojeni dio naselja Vrbanj  pdf
4.3. Centralni dio naselja Stari Grad  pdf
4.4. Naselje Selca kod Staroga Grada  pdf
4.5. Naselja Dol i Vrbanj  pdf