GRAĐEVINSKA PODRUČJA GRADA OMIŠA

Screen Shot 2017 08 08 at 13.31.21

 Br.  NASELJE  BROJ GRAFIKE
 1. Blato na Cetini 47, 48, 49, 50, 77, 78, 81, 82, 83, 8485, 113 i 114
 2. Čelina 150
 3. Čišla 97, 98, 100, 101 i 103
 4. Donji Dolac 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 26, 29 i 30
 5. Dubrava  23, 24, 25, 53, 54 i 57
 6. Gata 64, 90, 93, 94 i 97
 7. Gornji Dolac  36, 38, 40, 65, 66, 68, 69, 71 i 72
8. Kostanje 115, 116, 116a, 137, 140 i 141
9. Kučiće 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 i 142
10. Lokva Rogoznica

150, 151, 152, 153, 154 i 156 

11. Marušići

160 i 163

12. Mimice

154, 156, 157, 158, 159 i 160

13. Naklice

89, 90, 91 i 92

14. Nova Sela

21, 22, 38, 41, 42, 45 i 46

15. Omiš i Borak 92, 95, 96, 99, 119, 120, 121, 123 i 126
16.  Ostrvica 100 i 103
17.  Pisak 162, 164, 165, 166 i 167
18.  Podašpilje 125128, 130 i 131
19.  Podgrađe 116a, 141, 144, 145, 146 i 147
20.  Putišići 32
21. Seoca 109, 110, 111 i 112
22. Slime 143, 146, 147, 162 i 166
23. Smolonje 107, 108, 132 i 133
24.  Srijane 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 35, 36 i 37
25.  Stanići 123126, 127, 149 i 150
26. Svinišće 131, 134135
 27.  Trnbusi 40, 43, 44, 7073, 74, 75, 76, 78, 79 i 80
 28.  Tugare 5152555686878889 i 91
29. Zakučac 93, 95 i 96
30. Zvečanje 103, 104, 107, 128 i 132

Izvor: Dopune PPUG Omiša 4 - Građevinska područja 2016 i SHEMA - Dopune PPUG Omiša 2016.