GRAĐEVINSKA PODRUČJA OPĆINE DUGI RAT

 Br. NAZIV GRAFIKE  PDF
4.1.  Građevinska područja (2018.) pdf
4.2. Površine za koje je obavezna izrada urbanističkih planova uređenja (2018.) pdf