GRAĐEVINSKA PODRUČJA OPĆINE JELSA

Veza listova

Br.  NAZIV GRAFIKE PDF
4.1. Vrboska (2018.) pdf 
 4.2.  Jelsa (2018.) pdf 
 4.2.a  Luka Jelsa - način i uvjeti gradnje MJ.1:2000 (2018.) pdf 
4.3. Svirče, Vrisnik, Pitve (2018.) pdf
4.4. Ivan Dolac (2018.) pdf 
4.5. Zavala, Gromin Dolac (2018.) pdf 
4.6. Jelsa, Poljica, Zastražišće, Gdinj (2018.) pdf 
4.7. Jelsa, Humac, Poljica, Zastražišće, Gdinj (2018.) pdf 
Kartogram područja urbane sanacije 1-7 (2018.) pdf 
Kartogram područja urbane sanacije 8-11 (2018.) pdf