GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA SOLINA

BR. NAZIV GRAFIKE PDF
1. Korištenje i namjena prostora pdf
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti pdf
3. Promet pdf
3a. Pošta i telekomunikacije pdf
3b. Energetski sustav pdf
3c. Vodoopskrba, obrada, skladištenje i odlaganje otpada pdf
3d. Odvodnja otpadnih voda pdf
4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf
4a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja ekološke mreže pdf

RELEVANTNI ČLANCI IZ SLUŽBENIH GLASILA 

BR. TEKST
4/08  pdf
5/06  pdf
5/14 pdf
7/15 pdf
9/12 pdf
7/18

 pdf 

4/22 pdf